top of page

ABOUT ME

Ukończył warszawski UniwersytetMuzyczny F. Chopina oraz z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie.


Dawid Biwo jest laureatem wielukonkursów wokalnych (m. in. I nagrodaw konkursie im. M.Karłowicza w Krakowie, I nagroda w konkursie im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, III nagroda w konkursie im. F. Platówny we Wrocławiu, nagroda specjalna w Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie) oraz „Muzycznego Forum Młodych 2010” pod patronatem Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.
W 2017 roku był finalistą Międzynarodowego Konkursu im. Heraclei
Darclee w Braili, finalistą Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Sakralnej Ars et Gloria
w Katowicach. W tym samym roku został laureatem pierwszej nagrody w IV Ogólnopolskim
Konkursie Wokalnym w Drezdenku oraz zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina we Vrablach.


Debiut sceniczny Dawida Biwo miał miejsce podczas akademickiego wystawienia
opery Baldassare Galuppiego L’ amante di tutte w Warszawskiej Operze Kameralnej. Od tego
czasu występował m. in. na scenie Opery Krakowskiej (jako Papageno w Czarodziejskim flecie
W.A. Mozarta, czy Victor w Yermie P. Bowlesa).
Wykonywał również partie w takich operach jak: Fairy Queen H. Purcella, L'elisir
d'amore G.Donizettiego (Dulcamara), Die Fledermaus J.Straussa (Frank), La contadina in
corte A. Sacchiniego (Berto), Arminio J.A. Hassego (Tullo), Les indes galantes
J.P. Rameau(Osmin, Ali), Don Pasquale G. Donizettiego (Notario).
Dużą część pracy artystycznej poświęca Dawid Biwo wykonawstwu muzyki dawnej,
oratoryjnej oraz pieśniarstwu. W tych dziedzinach ma na swoim koncie udział w licznych
festiwalach m.in. Utrecht Oude Musik Festival, Bach Woche Viena, Tartini Festival Pirano,
Early Music Festival New York.


Do najważniejszych utworów oratoryjnych i kantatowych jakie wykonywał zaliczyć
można: J. S. Bacha Pasję wg św. Mateusza, Magnificat, kantaty min. Ich habe genug, Amore
Traditore, Der Friede sei mit dir), G.F. Haendla (Hercules, Acis, Galatea e Polifemo, Israel in
Egypt, Messiah, Utrecht Te Deum), G.G. Gorczyckiego (min. Completorium), W. A. Mozarta
(Requiem, Mszę Koronacyjną) J.Haydna (Pory roku) , St. Moniuszki (Widma ), A. Dvorzaka
(Missa in D).W swoim dorobku artystycznym ma także recitale pieśniarskie (m. in. recital pieśni
F. Chopina pod patronatem RMF Classic, recital pieśni młodopolskich kompozytorów
w muzeum K. Szymanowskiego "Atma") oraz gale operowe (w Filharmonii Krakowskiej czy
w Teatrze im. St. Moniuszki w Kudowie Zdroju).

 

Wraz z klawesynistą Andrzejem Zawiszą współtworzy duet Basso&Continuo specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej.


Współpracował jako solista z takimi dyrygentami jak: Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy
Swoboda, Paweł Przytocki, Paul Esswood, Andrzej Borzym oraz zespołami i orkiestrami:
Capella Cracoviensis, Risonanza, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej, Ensamble Barocum,
Il Giardino d’ Amore, {oh!} Orkiestra Historyczna, Diletto. Brał udział w kursach wokalnych
prowadzonych między innymi przez: Andrzeja Dobbera, Stephana MacLeolda, Helenę
Łazarską, Ryszarda Karczykowskiego, Daniela Kotlińskiego czy Aleksandra Teligę.
Swój warsztat aktorski kształcił pod okiem znanych polskich reżyserów:
W. Zawodzińskiego, G. Chrapkiewicza, R. Peryta, I. Stokalskiej, L. Adamika, N. Baińskiej.
Dawid Biwo koncertował m.in. w USA, Słowenii, Kanadzie, Austrii, Czechach oraz
Niemczech.

bottom of page